Usługi

USŁUGI HANDLOTEKI

 

 

PRACE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ

[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]wykonywane są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Usługi przeciwpożarowe

ZLECENIA BUDOWLANE

[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]wykonywane są zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane” [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414]. Wykonujący pracę specjaliści posiadają wymagane prawem i aktualne świadectwa kwalifikacyjne SEP, D+E – do 1kV.

 
Dla administratorów budynków

 

Tak, chcę wysłać zapytanie